CSR – KILKA SŁÓW O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE

Marzec 29, 2019 Socialowl 0 Comment

Współcześnie ciężko wyobrazić sobie jakąkolwiek firmę czy organizację, działającą w oderwaniu od społeczności. To ludzie – pracownicy, klienci, sąsiedzi – tworzą klimat rozwoju (bądź zastoju) biznesu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, kryjąca się pod tajemniczym skrótem CSR (ang. Corporate Social Resposibility), jest pojęciem stosunkowo nowym. Zainteresowanie tym tematem i działania w jego obszarze stanowią jednak coraz częściej codzienną praktykę firm i organizacji. Tylko dzięki CSR’owi da się jednocześnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Dlaczego?

Co to jest?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nowa rola organizacji w społeczeństwie, nowa wizja partnerstwa. Nowy też jest sposób traktowania społecznej odpowiedzialności, jako części strategii firmy, która staje się jej integralnym, nierozłącznym ogniwem.

Aby firma mogła prawidłowo funkcjonować na rynku, musi w swej strategii ujmować takie elementy, jak troska o środowisko naturalne, bezpieczeństwo pracownika, interesy społeczności lokalnej oraz całego społeczeństwa. Zrozumiałe staje się, że najbezpieczniejszą strategią przeciwdziałania zagrożeniom, jakie niesie rozwój gospodarczy, globalizacja i internacjonalizacja jest rzetelne i odpowiedzialne postępowanie, etyczne prowadzenie firmy i umiejętność spojrzenia na swój biznes z szerszej perspektywy – nie tylko tej finansowej.

Oparcie się na standardach etycznych, dzięki którym przedsiębiorstwo na etapie budowania strategii dobrowolnie i świadomie uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, pozwala budować markę, której warto zaufać.

Jak to zrobić?

W tym miejscu warto pochylić się na chwilę nad działaniami, które podejmują firmy, aby realizować obrany przez siebie model organizacji społecznie odpowiedzialnej. Tu zawsze warto zacząć od siebie – od umów z pracownikami, godnej płacy, prawa do urlopu, do sprawiedliwego traktowania swoich podwładnych, jasnej komunikacji, przejrzystych systemów kar i nagród. Nasze podwórko zawsze rzutuje na opinię o nas. Kiedy chcemy wychodzić z inicjatywą na zewnątrz musimy być pewni, że nasi pracownicy są zadowoleni.
A wyjście na zewnątrz z działaniami może mieć bardzo różną formę – w zależności od tego, jak dużą firmę reprezentujemy, jakie są nasze warunki finansowe oraz możliwości personalne, by poświęcić fundusze oraz czas i uwagę nasze bądź naszych pracowników na realizowanie zadań z zakresu CSR-u.

Na pewno w naszym środowisku funkcjonują organizacje pozarządowe, szkoły czy instytucje zajmujące się życiem i problemami lokalnej społeczności. Warto zacząć tam – dopytać, w czym możemy pomóc. Być może będzie to koordynacja akcji sprzątania terenów zielonych, może ufundowanie sprzętu do szkoły, wsparcie sportowców z regionu lub współorganizacja pikniku. Możliwości jest wiele, ale zawsze trzeba mieć na uwadze potrzeby ludzi wokół nas. Takie akcje naprawdę procentują, a relacje, które dzięki nim powstają są nie do przecenienia.

Po co nam to?

Zaangażowanie w życie lokalnej społeczności ma wymiar nie tylko biznesowy, ale też ludzki. Przedsiębiorstwa, które decyduję się realizować odpowiedzialność w biznesie i opierają swoją działalność na uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności, zdobywają stałych klientów, pozyskują zaufanie społeczeństwa, cieszą się reputacją, a w ten sposób podnoszą swoją konkurencyjność i odnoszą sukces. Firma ma możliwość budowania trwałych relacji z otoczeniem, stając się partnerem do dialogu. W ten sposób dzielimy się tym, co mamy i zyskujemy zaufanie.

Realizując, obok celów ekonomicznych, również cele społeczne i ekologiczne, kształtujemy jakość życia współczesnego społeczeństwa, jednocześnie przyczyniając się do zwiększania jego dobrobytu.

Bo, jak mówił Henry Ford „Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem.”

leave a comment